Hoofdbeeld Stichting Zie

Welkom bij Stichting ZIE

Stichting ZIE (Zorg Intensief en Epilepsie) is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen.

 

Epilepsie
Het gebeurt elke dag: ouders krijgen te horen dat hun kind epilepsie heeft.  Soms was er voorheen niets aan de hand, soms komen de aanvallen erbij naast eerdere problemen. Jaarlijks krijgen ongeveer zesduizend mensen in Nederland te horen dat zij epilepsie hebben. In totaal hebben honderdtwintigduizend mensen in ons land epilepsie. Een gedeelte van deze groep, naar schatting enige tienduizenden, valt onder onze doelgroep zorgintensief en epilepsie.

Logo
Stichting ZIE is na een grondige voorbereiding opgericht door een aantal ervaren en betrokken ouders van zorgintensieve kinderen die een ernstige vorm van epilepsie hebben. Ons vrolijke logo geeft op een creatieve manier uitdrukking aan wat Stichting ZIE wil zijn: een liefdevolle plek van waaruit verbindingen tot stand komen met oog voor ieder verhaal. Onze kinderen en onze verhalen zijn allemaal anders, letterlijk en figuurlijk. Dat wordt gesymboliseerd door de verschillende kleuren.

Netwerkorganisatie
ZIE is een netwerkorganisatie die met andere organisaties en professionals binnen en buiten het epilepsieveld samenwerkt. Daarmee willen wij voor kinderen uit onze doelgroep een zo optimaal mogelijke behandeling en kwaliteit van leven bereiken en voor de gezinnen om hen heen goede steun en begeleiding.

activiteiten van stichting Zie