Hoofdbeeld Stichting Zie

Stichting ZIE wordt Epilepsiefonds

Het bestuur van de stichting ZIE heeft besloten om eind 2019 het voortbestaan van de stichting stop te zetten. Met trots kunnen we melden dat het Epilepsiefonds onze activiteiten overneemt. Vanaf 1 januari 2020 kunt u bij hen terecht met uw vragen. Onze financiële middelen komen ten goede aan het Epilepsiefonds en vormen de basis voor scholing. Dit zette u in onze recente enquête met stip op 1; kennis en kunde voor ouders van zorgintensieve kinderen met epilepsie verhogen. 

Als stichting zijn we trots op wat we sinds 2015 bereikt hebben. Daarnaast hebben we er alle vertrouwen in dat het Epilepsiefonds verder zal gaan met vertegenwoordigen van onze doelgroep.

Het Epilepsiefonds heeft interesse in de informatie op onze website, zodat deze niet verloren gaat.  Mocht er persoonlijke informatie of foto’s op onze website staan, waarvan u niet wil dat het overgaat naar het Epilepsiefonds, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten via info@stichtingzie.nl. Dit kan tot 31 december 2019.  

Daarnaast neemt het Epilepsiefonds onze nieuwsbrief en Facebookpagina over. Wilt u niet dat uw gegevens overgaan naar het Epilepsiefonds? Dan kunt u zich ontvrienden van onze Facebookpagina en zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Natuurlijk gaat het Epilepsiefonds vertrouwelijk en met zorg met uw gegevens om.

Namens het bestuur bedank ik jullie heel hartelijk voor jullie interesse, vertrouwen en steun in onze stichting.

Met vriendelijke groet,

Maaike Ballieux
Hans Spijker
Simone Meijer

——————————————————————————————————————–

WELKOM BIJ STICHTING ZIE

Stichting ZIE (Zorg Intensief en Epilepsie) is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen.

Epilepsie
Het gebeurt elke dag: ouders krijgen te horen dat hun kind epilepsie heeft.  Soms was er voorheen niets aan de hand, soms komen de aanvallen erbij naast eerdere problemen. Jaarlijks krijgen ongeveer zesduizend mensen in Nederland te horen dat zij epilepsie hebben. In totaal hebben honderdtwintigduizend mensen in ons land epilepsie. Een gedeelte van deze groep, naar schatting enige tienduizenden, valt onder onze doelgroep zorgintensief en epilepsie.

Logo
Stichting ZIE is na een grondige voorbereiding opgericht door een aantal ervaren en betrokken ouders van zorgintensieve kinderen die een ernstige vorm van epilepsie hebben. Ons vrolijke logo geeft op een creatieve manier uitdrukking aan wat Stichting ZIE wil zijn: een liefdevolle plek van waaruit verbindingen tot stand komen met oog voor ieder verhaal. Onze kinderen en onze verhalen zijn allemaal anders, letterlijk en figuurlijk. Dat wordt gesymboliseerd door de verschillende kleuren.

Netwerkorganisatie
ZIE is een netwerkorganisatie die met andere organisaties en professionals binnen en buiten het epilepsieveld samenwerkt. Daarmee willen wij voor kinderen uit onze doelgroep een zo optimaal mogelijke behandeling en kwaliteit van leven bereiken en voor de gezinnen om hen heen goede steun en begeleiding.

activiteiten van stichting Zie