Hoofdbeeld Stichting Zie

Stichting ZIE wordt Epilepsiefonds

Met veel trots kunnen we melden dat het Epilepsiefonds vanaf begin volgend jaar de activiteiten van stichting ZIE overneemt! Vanaf 1 januari 2020 kunt u bij het Epilepsiefonds terecht met uw vragen en opmerkingen.

Zoals vast bij u bekend is, gaan het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland per 1 januari 2020 intensief samenwerken om meer te kunnen betekenen voor mensen met epilepsie en hun omgeving. De twee organisaties zullen met ingang van het nieuwe jaar als één organisatie opereren. Een prachtig moment om ook de activiteiten van onze stichting bij deze nieuwe organisatie onder te brengen en onze stichting op te heffen.

Als stichting zijn we trots op wat we sinds 2015 bereikt hebben. Zo hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van epilepsiebewakingsapparatuur, zoals de Nightwatch en waren we mede-penvoerder in het onderzoek dat leidde tot het rapport ‘Epilepsiezorg, waarden vanuit patiëntenperspectief’. We ontmoetten jullie op onze jaarlijkse ‘ZIE elkaar dagen’ en op onze facebookpagina. We behartigden jullie belangen in het grote signaleringsoverleg binnen het epilepsieveld, dat mede op initiatief van stichting ZIE tot stand kwam.

We hebben er alle vertrouwen in dat het Epilepsiefonds verder zal gaan met vertegenwoordigen van onze doelgroep.

Onze financiële middelen komen ten goede aan het Epilepsiefonds en vormen de basis voor het opzetten van scholing speciaal voor ouders. Want dát zette u in onze recente enquête met stip op de eerste plaats; de kennis en kunde voor ouders van kinderen met epilepsie en een grote zorgvraag vergroten.

Als bestuur willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor jullie belangstelling, jullie medewerking, jullie hulp en alle gesprekken en ontmoetingen die we hebben gehad. We wensen jullie en jullie kinderen het allerbeste toe!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting ZIE,

Maaike Ballieux
Hans Spijker
Simone Meijer

——————————————————————————————————————–

WELKOM BIJ STICHTING ZIE

Stichting ZIE (Zorg Intensief en Epilepsie) is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen.

Epilepsie
Het gebeurt elke dag: ouders krijgen te horen dat hun kind epilepsie heeft.  Soms was er voorheen niets aan de hand, soms komen de aanvallen erbij naast eerdere problemen. Jaarlijks krijgen ongeveer zesduizend mensen in Nederland te horen dat zij epilepsie hebben. In totaal hebben honderdtwintigduizend mensen in ons land epilepsie. Een gedeelte van deze groep, naar schatting enige tienduizenden, valt onder onze doelgroep zorgintensief en epilepsie.

Logo
Stichting ZIE is na een grondige voorbereiding opgericht door een aantal ervaren en betrokken ouders van zorgintensieve kinderen die een ernstige vorm van epilepsie hebben. Ons vrolijke logo geeft op een creatieve manier uitdrukking aan wat Stichting ZIE wil zijn: een liefdevolle plek van waaruit verbindingen tot stand komen met oog voor ieder verhaal. Onze kinderen en onze verhalen zijn allemaal anders, letterlijk en figuurlijk. Dat wordt gesymboliseerd door de verschillende kleuren.

Netwerkorganisatie
ZIE is een netwerkorganisatie die met andere organisaties en professionals binnen en buiten het epilepsieveld samenwerkt. Daarmee willen wij voor kinderen uit onze doelgroep een zo optimaal mogelijke behandeling en kwaliteit van leven bereiken en voor de gezinnen om hen heen goede steun en begeleiding.

activiteiten van stichting Zie