Hoofdbeeld Stichting Zie

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op dient te nemen met uw arts, diëtist, specialist of apotheker.

Op deze website zijn, bij wijze van service, links opgenomen naar andere websites of andere informatiebronnen. Stichting ZIE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid hiervan.

De makers van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op eigen risico van de gebruiker.

Het op welke wijze dan ook overnemen of verspreiden van informatie, teksten of beeldmateriaal van deze website is ten strengste verboden, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door de stichting ZIE.