Hoofdbeeld Stichting Zie

Bijkomende problematiek

Kinderen met een moeilijk instelbare epilepsie of een epilepsiesyndroom hebben vaak naast de aanvallen nog andere problemen. Het gaat dan meestal om problemen bij de ontwikkeling en om gedragsproblemen.

Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de behandeling van de aanvallen en het welbevinden van uw kind. Daarbij gaat het ook om zaken als ontwikkeling en gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat bepaalde medicatie heel goed helpt tegen de aanvallen, maar dat uw kind extreem geprikkeld raakt. Dat kan dan soms een reden zijn om de medicatie toch af te bouwen.

Het is belangrijk dat goed wordt onderzocht waardoor ontwikkelings- en gedragsproblemen worden veroorzaakt. Soms is er een (medische) reden voor het gedrag of voor de ontwikkelingsproblemen, waarvoor een behandeling mogelijk of misschien wel noodzakelijk is.

Daarnaast is het belangrijk dat u als ouders handvatten krijgt om zo goed mogelijk met deze problemen om te gaan. Het is belangrijk ook deze zaken te bespreken met de neuroloog van uw kind. Niet zelden zijn bijvoorbeeld gedragsproblemen een groter probleem voor ouders dan de aanvallen zelf!

Meer weten?
Lees meer informatie over ontwikkelingsproblemen.
Lees meer informatie over gedragsproblemen.
Lees meer over zindelijkheid.