Hoofdbeeld Stichting Zie

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand een aanval krijgt. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, die niet worden veroorzaakt door een acuut probleem, is er sprake van epilepsie.

Het meest bekend is de zogenaamde ‘grote aanval’ waarbij iemand het bewustzijn verliest, en met trekkingen op de grond ligt. Maar dit is niet het enige type aanval dat kan optreden. Epilepsie kent veel verschillende verschijningsvormen. Daardoor wordt epilepsie niet altijd gemakkelijk herkend. Kinderen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt epilepsie in verhouding vaker voor bij kinderen met een verstandelijke beperking.

Epilepsie: zeldzaam?
In ons land krijgen elk jaar ongeveer 3.000 kinderen de diagnose ‘epilepsie’. naar schatting hebben ongeveer 120.000 mensen in ons land epilepsie. Epilepsie is dus helemaal niet zo’n zeldzame aandoening! Een groot gedeelte (70 procent) van deze mensen reageert goed op medicatie en heeft geen aanvallen meer.