Hoofdbeeld Stichting Zie

Wat u moet weten over epilepsie

Deze pagina is bedoeld voor ouders van kinderen met epilepsie. Hier kunt u onder andere lezen welke onderzoeken u kunt verwachten en hoe de diagnose wordt gesteld. Ook vindt u hier praktische informatie over soorten aanvallen, medicatie en ziekenhuisbezoek. Door op de titel te klikken leest u meer over het betreffende onderwerp.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose epilepsie wordt in het ziekenhuis gesteld door de behandelaar van uw kind. Dat kan een kinderarts, een neuroloog of een kinderneuroloog zijn.

Het EEG-onderzoek
Als de behandelaar vermoedt dat er bij uw kind sprake is van epilepsie, zal er een EEG-onderzoek worden gedaan. Hiermee kan de diagnose epilepsie in veel gevallen worden bevestigd.

Oorzaken van epilepsie
Epilepsie is een signaal dat er iets verstoord is in de werking van de hersenen. Soms wordt de epilepsie veroorzaakt door een aandoening waarvoor een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is.

De ene aanval is de andere niet…
Zoals gezegd, kunnen epileptische aanvallen er heel verschillend uitzien. Dat komt doordat epileptische ontladingen plaats kunnen vinden in verschillende gebieden in de hersenen. Elk gebied in de hersenen stuurt bepaalde lichaamsfuncties aan.

Een aantal begrippen
Lees hier meer informatie over een aantal begrippen, die vaak door de behandelaar worden gebruikt.

Voorbeelden van aanvallen
Sommige aanvalstypen zijn voorbeelden van gegeneraliseerde aanvallen. Bij dit soort aanvallen beginnen de ontladingen in beide hersenhelften tegelijk. Andere aanvalstypen zijn voorbeelden van partiële aanvallen. Daarbij beginnen de ontladingen in één hersenhelft. 

Eerste hulp bij aanvallen
Wat moet u doen als uw kind een aanval heeft? In het algemeen is het vooral van belang dat u rustig blijft, zodat u uw kind goed kunt helpen. Gelukkig gaat de aanval meestal vanzelf weer over.

Behandeling van epilepsie met medicijnen
Voor de behandeling van epilepsie bestaan verschillende medicijnen die de aanvallen kunnen onderdrukken. Deze medicijnen heten anti-epileptica.

Behandeling van epilepsie: andere mogelijkheden
In ongeveer dertig procent van de gevallen blijkt de epilepsie moeilijk instelbaar te zijn. Natuurlijk probeert de arts dan om met andere medicijnen of met een combinatie van medicijnen de aanvallen te onderdrukken. Naast medicijnen zijn er nog andere mogelijkheden om de epilepsie onder controle te krijgen.

Contact met de behandelaar
Zeker in de periode na de diagnose epilepsie heeft u als ouder regelmatig contact met de behandelaar van uw kind. Zolang de aanvallen niet (volledig) onder controle zijn, zal dat zo blijven.

Welke andere problemen kunnen ontstaan?
Kinderen met een moeilijk instelbare epilepsie of een epilepsiesyndroom hebben vaak naast de aanvallen nog andere problemen. Het gaat dan meestal om problemen bij de ontwikkeling en om gedragsproblemen.

Wat zijn de vooruitzichten?
De vooruitzichten voor kinderen met epilepsie lopen erg uiteen. Natuurlijk is daarbij van belang wat de oorzaak is van de epilepsie. Ook de mate waarin de aanvallen onder controle komen, speelt een rol. En natuurlijk in welke mate er bijkomende problemen optreden.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via de email: info@www.stichtingzie.nl.