Hoofdbeeld Stichting Zie

ZIE elkaar

Epilepsie is meer dan aanvallen alleen…

Epilepsie is een lichamelijke aandoening. Maar epilepsie is meer dan aanvallen alleen. Er wordt wel gezegd dat het hebben van epilepsie een hoge ‘psychosociale impact’ heeft. Daarmee wordt bedoeld dat epilepsie veel invloed heeft op iemands leven. Juist het onvoorspelbare van de aanvallen, en dat iemand even niet zichzelf is (ook tussen aanvallen door) maakt dat de gevolgen van epilepsie groot kunnen zijn. Ook de reacties van de omgeving spelen hierbij mee.

Als blijkt dat een kind epilepsie heeft, dan breekt er voor alle betrokkenen een onzekere periode aan. Ouders, het kind zelf en andere betrokkenen moeten vaak erg wennen aan epilepsie. Gevoelens van stress en onzekerheid zijn heel normaal. Zeker als uw kind net epilepsie heeft, en het onduidelijk is of uw kind aanvalsvrij zal worden. En ook als het nog onduidelijk is of de arts een (eventueel ernstige) oorzaak kan vinden voor de epilepsie.

Het komt vaak voor dat ouders zich erg alleen voelen in de eerste periode na de diagnose. U bent echter niet alleen! Op deze plek vindt u (h)erkenning van andere ouders waardoor u zich gesteund kunt voelen.