Hoofdbeeld Stichting Zie

Vragenlijst: ‘Wat vindt u belangrijk in de langdurende epilepsiezorg?’

Ervaringen van mensen met epilepsie zelf vormen de beste basis voor het verbeteren van de kwaliteit van de huidige epilepsiezorg. Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) en Stichting ZIE onderzoeken daarom samen met Kempenhaeghe en SEIN, welke ervaringen mensen met epilepsie hebben met langdurende epilepsiezorg. Het gaat om ervaringen met professionele zorgaanbieders maar bijvoorbeeld ook met langdurende ondersteuning door mantelzorgers. Wij willen ook graag weten welke ideeën mensen met epilepsie zelf en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers hebben om de zorg beter te maken.

Het liefst zouden wij daarover met alle betrokkenen persoonlijk in gesprek gaan en kijken hoe zij de zorg ervaren, wat zij missen of wat beter kan. Een enquête is een vereenvoudigde benadering van zo’n gesprek. Zo kunnen we eenvoudig en snel informatie verzamelen. Deze enquête is een eerste stap en heeft alleen tot doel om zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen van direct betrokkenen. Daarna volgt de tweede stap om samen met mensen met epilepsie en/of hun vertegenwoordigers en mantelzorgers, in zogenaamde “focusgroepen”, kwaliteitscriteria voor de langdurende epilepsiezorg te formuleren. De informatie uit de enquête zal daarvoor de basis vormen.

In de enquête lopen wij met u langs een aantal algemene onderwerpen van zorg en ondersteuning. De onderwerpen zijn met opzet zeer breed geformuleerd en alleen bedoeld als leidraad om langs een aantal thema’s te ‘wandelen’. Zo kunnen we breed naar uw ervaringen luisteren. Telkens vragen wij wat u in de huidige zorg of ondersteuning als goed ervaart en wat er anders of beter zou moeten. Wanneer u in een onderwerp ervaringen en suggesties hebt, kunt u die kort noteren. De enquête biedt veel ruimte om met uw eigen woorden aan te geven wat u vindt. Geef echter alleen de belangrijkste dingen aan die bij u opkomen; u hoeft niet in details te treden of uitvoerige voorbeelden te geven.

Er zijn geen goede of slechte antwoorden. En wanneer u bij een onderwerp geen ervaringen of suggesties hebt gaat u gewoon verder.

De gegevens van deze enquête worden anoniem verzameld. U kunt in alle vertrouwelijkheid antwoorden, de gegevens worden anoniem verwerkt.

U kunt de enquête starten door in te loggen via onderstaande link.

naar de VRAGENLIJST

 Instructies
Wij adviseren u ten minste een half uur te reserveren om de enquête rustig in te vullen. Indien u dat wenst kunt u het invullen onderbreken en later verder gaan.

U kunt tijdens het invullen ook terug naar vorige vragen en antwoorden.

Graag de vragenlijst beantwoorden vóór 15 februari 2016.

Cadeaubon
Per 100 inzenders verloten we een cadeaubon ter waarde van €25. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen vragen wij u uw email adres op te geven aan het einde van de enquête. U ontvangt dan bericht van de trekking. Uw antwoorden op de vragenlijst worden hier niet aan gekoppeld zodat de anonimiteit toch bewaard blijft.

Uitkomsten onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek zullen te zijner tijd worden gepubliceerd op de websites van EVN en stichting ZIE. De opgestelde kwaliteitscriteria kunnen zowel door professionele zorgaanbieders als door de EVN en stichting ZIE in de praktijk worden gebruikt om goede zorg te bevorderen. En om te controleren of ook daadwerkelijk goede zorg wordt geleverd.

Ook voor de beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn deze kwaliteitscriteria van belang. Zij bepalen immers in hoge mate binnen welke (financiële) kaders zorg kan en mag worden geleverd. Partijen krijgen nu handvatten om samen gericht te werken aan wat mensen met epilepsie en hun verwachten écht belangrijk vinden.

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking in deze!

Met vriendelijke groet,

 

De onderzoeksgroep,

EpilepsieVereniging Nederland (EVN)

Stichting ZIE

Kempenhaeghe

SEIN

 

De enquête wordt verwerkt door onderzoeksbureau Buntinx Training & Consultancy (BTC)