Hoofdbeeld Stichting Zie

Over ZIE

Doel van ZIE is het behartigen van de belangen van (ouders van) kinderen met een moeilijk-instelbare epilepsie en bijkomende handicaps, levenslang en levensbreed.

Onze doelstellingen
1. Toerusten van ouders met kennis en vaardigheden, met als doelstellingen: het kind optimaal te begeleiden en het voorkomen
van complexe (gezins)problematiek.
2. Faciliteren/financieren/leiden naar lotgenotencontact.
3. Voorlichten van professionals over deze vormen van epilepsie.
4. Signaleren van knelpunten, en waar nodig/mogelijk in samenwerking met anderen verhelpen.
5. Het tot stand brengen van ketenzorg voor deze doelgroep.
6. Participeren in onderzoek.

Voor wie
ZIE is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk-instelbare epilepsie. Deze kinderen hebben meestal ook nog andere problemen, bijvoorbeeld met de ontwikkeling of met hun gedrag.