Hoofdbeeld Stichting Zie

Organisatie

Stichting ZIE is in 2015 opgericht.  Stichting ZIE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 63043262.

Documenten

Stichting ZIE brengt jaarlijks een jaarverslag uit, met daarin een verslag van haar activiteiten en een financiële verantwoording. Daarnaast heeft Stichting ZIE een website. Tot slot brengt stichting ZIE tenminste drie maal per jaar een nieuwsbrief uit.

Financiën
Stichting ZIE is in 2015 opgericht. Van stichting NVTVZ ontving stichting ZIE een startsubsidie. Hiermee konden de opstartkosten zoals de kosten voor de notaris, inschrijving kamer van koophandel, de website, promotiemateriaal en vergaderkosten worden bekostigd. Stichting ZIE heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur en de vrijwilligers van stichting ZIE ontvangen voor hun werkzaamheden geen salaris of vacatiegeld. Gemaakte onkosten worden (op basis van soberheid) vergoed. Stichting ZIE is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en subsidies.

Stichting ZIE kreeg onlangs ook – met ingang vanaf 3 april 2015 – de ANBI status (RSIN nummer is 855069119). Giften aan stichting ZIE kunnen daarom, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de belasting (zie de website van de belastingdienst).

Bekijk hier de begroting en balans van stichting ZIE 2015 (pdf).