Hoofdbeeld Stichting Zie

Epilepsie & veiligheid

Epilepsie brengt risico’s met zich mee. Een kind kan bij een aanval vallen. In de nacht kunnen aanvallen optreden waarbij u als ouder moet ingrijpen. Hoe zorg je dat een kind met epilepsie zo veilig mogelijk is? En hoeveel vrijheid kunt u uw kind geven?

Dit soort vragen spelen bij alle ouders van kinderen met epilepsie. Meestal worden er wel voorzorgsmaatregelen getroffen. Welke dat zijn hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van welke aanvalstypen uw kind heeft. Hoe vaak de aanvallen voorkomen. Ook het tijdstip waarop de aanvallen plaatsvinden is van belang.

Veel ouders bewaken hun kind ’s nachts met een babyfoon of een camera. Er zijn ook speciale matjes te koop die een signaal afgeven wanneer uw kind een aanval heeft. Op de website van het epilepsiefonds vindt u hier meer informatie over. U kunt via het epilepsiefonds bepaalde alarmeringsmatjes een paar maanden op proef gebruiken.

Als uw kind bij aanvallen valt, kan het soms nodig zijn een speciale valhelm te gebruiken. Dergelijke helmen worden vergoed door de zorgverzekering, toestemming van de verzekering vooraf is noodzakelijk.

Soms zijn woningaanpassingen noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat traplopen te gevaarlijk is voor uw kind.

Overleg met de behandelaar van uw zoon of dochter of (en zo ja, welke) voorzorgsmaatregelen in het geval van uw kind zinvol zijn. Van belang is dat ze bij uw kind en zijn situatie passen.

Op de websites van epilepsie instellingen SEIN en Kempenhaeghe vindt u (ook) over deze onderwerpen uitgebreide informatie.