Hoofdbeeld Stichting Zie

Zorg en hulpmiddelen

Het kan zijn dat u bij de zorg voor uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw kind door zijn gedrag niet alleen gelaten kan worden en constant toezicht nodig heeft. Ook kan het zijn dat uw kind hulpmiddelen nodig heeft. Bijvoorbeeld een speciale buggy of rolstoel omdat hij of zij overdag erg moe is.

De wet- en regelgeving rond Zorg en Welzijn is met ingang van 2015 ingrijpend gewijzigd. Vaak moet u zich tot uw gemeente of uw zorgverzekeraar wenden. Als uw kind voortdurend toezicht nodig heeft, kan het zijn dat uw kind zorg en ondersteuning kan ontvangen via de Wlz (Wet langdurige zorg). De overheid heeft een handige wegwijzer ontwikkeld voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft (www.regelhulp.nl). Daarmee kunt u zien onder welke regeling uw hulpvraag valt.

Aanvraagprocedures kunnen erg ingewikkeld zijn. U kunt hier hulp bij krijgen, bijvoorbeeld van MEE (www.mee.nl) of het maatschappelijk werk van het ziekenhuis.